Κύπρος

Η Κύπρος προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα που την καθιστούν ελκυστική τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τους επισκέπτες:

– Άριστο κλίμα και γεωγραφική θέση

– Υψηλό επίπεδο των επαγγελματικών υπηρεσιών

– Πολύ αξιόπιστο και αποτελεσματικό τραπεζικό και νομικό σύστημα

– Χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άριστο σύστημα τηλεπικοινωνιών

– Προσφέρει ένα από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

– Προσφέρει φορολογικά οφέλη μέσω Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

– Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για καταβολή των μερισμάτων στους μη φορολογικούς κατοίκους σε Κύπρος